Чим завинили українці Закерзоння?

Роман Кабачій   Одне із найчастіше висловлюваних переселенцями з Польщі в Україну питань : «Кому це було потрібно?» Незважаючи на те, що тема т.зв. обміну населенням між Польщею й Україною дочекалася уже кількох поважних...

Право на помсту

Микола Мушинка Півтисячі років тому з’явилася одна із найцікавіших пам’яток української розмовної мови – погроза опришків з “банди” Головатого на Бескиді у Карпатах. Написана була латинськими літерами, але від того вона ще значущіша: про...

Подзвінне операції «Вісла»

Ярослав Дашкевич 28 квітня 1947 р. шість дивізій Війська Польського розпочали виселення українського населення з західних окраїн українських етнічних земель, що в кінцевій фазі Другої Світової війни опинилися в межах Польщі. Це виселення отримало...

Очима бабки Макарихи

Олесь Мушинка, Пряшів Фото автора Бабка Макарова, так ми називали цю прекрасну жінку, яка нагадувала мені бабусь зі старих романтичних кіноказок. Познайомився я з нею у 80-х роках минулого століття, коли разом із татом...

Як русини стали українцями

Василь Балушок Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці. Сучасні ж діячі так званого політичного русинства на Закарпатті навіть оголошують існування там окремого...

ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА “ЛЕМКО”

Мирослав Пецух Про походжыня слова «Лемко » появилося пару концепцій. П. Шафарик виводив єй од сарматского племени «Лімігантес», яке мало жыти во східній Панонії в І століті. Натоміст І. Вагилевич вважав, што етнонім тот...

Згуба Лемківшини як злочин проти українського народу і польської держави

Макарчук Степан В історії українсько-польських відносин насильницьке виселення лемків з їх рідного краю у 1944-1947 рр., рівно ж як і несправедливе виселення з рідних сторін українців Надсяння і Холмщини виявилось найсумнішою сторінкою в багатовіковій...

Народне мистецтво Лемківщини

Лев Ґец У запалих селах Бескиду живе нарід, що зумів своїм відокремленим життям заховати старовинні зразки народньої культури, так своєрідні і прикметні для мистецької культури українського народу. Це лемки. Мистецтво Лемківщини є природним багатством...

Лемківські пісні

І. Шевчик-Лукавиченко “Пісня від Бога!” О. Вересай. Пісня для лемків — це їх рання та вечірня молитва, в яку вливають вони сльози зітхання, радість та усміх, сум і тугу, віру та любов, мудрість і...